Członkostwo

Członkami Handlowo-Usługowej Spółdzielni Osób Prawnych „Samopomoc Chłopska” jest aktualnie 936 spółdzielni.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielnia zrzesza wyłącznie osoby prawne – spółdzielnie, które były członkami Centralnego Związku Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie. Ograniczenie to podyktowane jest faktem przejęcia przez Spółdzielnię części majątku po zlikwidowanym Związku – majątku, który był tworzony przez zrzeszone spółdzielnie i stanowi  ich  wspólne dobro.

Każda spółdzielnia, która spełni warunki statutowe i złoży deklarację członkowską zostanie  do Handlowo-Usługowej Spółdzielni Osób Prawnych „Samopomoc Chłopska”  przyjęta. 

Pobierz: deklaracja_czlonkowska.pdf

Script logo