Kontakt

Centrala spółdzielni:

Handlowo-Usługowa Spóldzielnia Osób Prawnych

„Samopomoc Chłopska”

ul. Kopernika 30

00-336 Warszawa

tel.: 22 826 50 24

fax: 22 827 18 09

Script logo