Cele Spółdzielni

Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych "Samopomoc Chłopska" została założona w 2007 r. przez spółdzielców. Spółdzielnia zrzesza wyłącznie Gminne Spółdzielnie spod znaku "Samopomocy Chłopskiej" z terenu całej Polski. Celem Spółdzielni od początku jej istnienia jest integracja gospodarcza spółdzielczości oraz podjęcie działań niezbędnych do rozwoju i wykorzystania posiadanego przez spółdzielnie potencjału gospodarczego, tak aby mogły sprostać potrzebom i wymogom nowoczesnej gospodarki. Celowi temu ma służyć podejmowanie wspólnych przedsięwzięć niezbędnych do wprowadzenia nowoczesnych, odpowiadającym aktualnym trendom gospodarczym, rozwiązań w zakresie handlu m.in. poprzez tworzenie sieci handlowej.

 Spółdzielnia działa w oparciu o część majątku byłego Centralnego Związku Spółdzielni "SCh", przekazanego przez likwidatora z woli spółdzielców w 2007r. Zadaniem Spółdzielni jest zachowanie tego majątku, podniesienie jego wartości i standardu oraz wykorzystanie go z pożytkiem dla spółdzielców. 

Do HUSOP ma prawo przystąpić każda spółdzielnia spełniająca warunki statutowe. Aktualnie członkiem HUSOP jest ponad 930 spółdzielni.

Script logo